vizitky - značky SPZ - čísla popisná - značky RÉSERVÉ - SPZ


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jméno, adresu, e-mail a telefon), které vyplňujete do objednávkového formuláře jsou nezbytně nutné k uzavření objednávky. V případě jejich zadání, tedy objednání výrobku, jsou tyto uchovávány na bezpečných serverech společnosti Webnode jen po nezbytně dlouhou dobu v rámci objednávky, potom jsou smazány. Tyto osobní údaje naše firma nevyužívá k jakékoli reklamní činnosti, k zasílání reklamních sdělení ani s nimi neobchoduje. Přístup k těmto údajům má pouze majitel firmy jako výrobce a prodávající, a tento považuje veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím za důvěrné, zavazuje se je v souladu s platnými právními předpisy chránit v maximální možné míře a neposkytne je třetí osobě s výjimkou subjektů zajišťujících plnění uzavřené kupní smlouvy (dodací služba, platební styk apod.) Kupující odesláním objednávky s takovým postupem výslovně souhlasí.

Více zde: https://www.plastovespz.cz/smluvni-podminky/

Osobní údaje (jméno, adresu, e-mail a telefon), které vyplňujete do objednávkového formuláře jsou nezbytně nutné k uzavření objednávky. V případě jejich zadání, tedy objednání výrobku, jsou tyto uchovávány na bezpečných serverech společnosti Webnode jen po nezbytně dlouhou dobu v rámci objednávky, potom jsou smazány. Tyto osobní údaje naše firma nevyužívá k jakékoli reklamní činnosti, k zasílání reklamních sdělení ani s nimi neobchoduje. Přístup k těmto údajům má pouze majitel firmy jako výrobce a prodávající, a tento považuje veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím za důvěrné, zavazuje se je v souladu s platnými právními předpisy chránit v maximální možné míře a neposkytne je třetí osobě s výjimkou subjektů zajišťujících plnění uzavřené kupní smlouvy (dodací služba, platební styk apod.) Kupující odesláním objednávky s takovým postupem výslovně souhlasí.